Terapia

Terapia Psychologiczna

Tło

Na czym polega terapia psychologiczna ?

Opieka psychologiczna  polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych.

Zadania Psychologa

  1. Diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego dziecka w oparciu o diagnozę poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dokumentację specjalistyczną, obserwację zachowania dziecka oraz metody tekstowe i eksperymentalne, dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju dziecka;
  2. Pogłębiona diagnoza funkcjonalna pozwalająca na szczegółową ocenę rozwoju dziecka w oparciu o diagnostykę i zastosowanie specyficznych metod testowych;
  3. Wieloaspektowa ocena poziomu funkcjonowania dziecka przy współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi terapię dziecka;
  4. Ustalanie z pozostałymi członkami zespołu ds. integracji kompleksowego Indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  5. Indywidualne zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego;
  6. Wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka i terapii zaburzonych sfer;
  7. Analiza i ocena efektywności terapii, wyciąganie wniosków i modyfikacje programów oraz planów terapii przy pełnej współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami dziecka;
  8. Diagnozowanie dzieci na wniosek rodzica, prawnego opiekuna, nauczyciela i innych osób zgodnie z przepisami prawa
  9. Doradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz konsultacje z pedagogami specjalnymi, wychowawcami grup i  nauczycielami przedszkolnymi.

 

Tło

Na Zajęciach Pracujemy, Ale Przede Wszystkim Dobrze Się Bawimy, Śmiejemy I Doświadczamy. Zajęcia Są Tak Ułożone, Aby Aktywności Dziecka Przyczyniały Się Do Jego Wszechstronnego Rozwoju.