Tło

Terapia Integracji Sensorycznej

Czym Jest Terapia Integracji Sensorycznej ?

Czym Jest Terapia Integracji Sensorycznej ?

Terapia sensoryczna ma na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. Jej zadaniem jest nauczenie dziecka jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i oswojenie go z różnorodnością świata. Dodatkowo terapia sensoryczna rozwija zmysł równowagi oraz zdolności psychoruchowe dziecka, czyli innymi słowy – wspomaga jego rozwój.

Rozwój

Rozwój

Terapia sensoryczna przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w adekwatnej interpretacji bodźców zmysłowych i reakcji na nie. Czasami terapię sensoryczną stosuje się już u niemowląt – na przykład jeśli mają problemy z jedzeniem.

Wskazania Do Terapii SI

Wskazania Do Terapii SI

Przetwarzania Sensorycznego Mogą Towarzyszyć. Można Tutaj Wymienić:

 • Autyzm,

 • ADHD,

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce,

 • Zespół Downa,

 • Problemy Z Koncentracją,

 • Dyspraksję,

 • Zaburzenia Koordynacji Wzrokowo –Ruchowej,

 • Zbyt Niski Lub Bardzo Wysoki Poziom Aktywności,

 • Opóźniony Rozwój Mowy,

 • Nadmierną Wrażliwość (Wzrok, Słuch, Ruch, Dotyk),

 • Podwrażliwość Przedsionkowa, Proprioceptywna, Dotykowa, Słuchowa,

 • Trudności W Nauce (Odwracanie Liter, Brak Stabilizacji Pola Widzenia, Opuszczanie Linijek Przy Przepisywaniu Z Tablicy),

 • Upośledzenie Czynności Motoryki Dużej I Małej (Problem Z Trzymaniem Długopisu, Wycinaniem, Nieprawidłowa Pozycja Podczas Siedzenia Przy Stoliku),

 • Usprawnianie Funkcji Poznawczych.

Radość Z Osiąganych Celów

Radość Z Osiąganych Celów

Efekty Uczęszczania Na Terapię Integracji Sensorycznej

Efekty Terapii Sensorycznej Czasami Widoczne Są Już Po Kilku-Kilkunastu Zajęciach, Ale Najczęściej Trzeba Na Nie Czekać Około Roku. Dziecko Uczestniczące W Zajęciach Terapii Sensorycznej Lepiej Się Rozwija Pod Względem Psychoruchowym, Lepiej Radzi Sobie Też Z Integracją I Porządkowaniem Bodźców Płynących Ze Świata Zewnętrznego. Zanikają Agresywne Reakcje U Dzieci Mających Trudności Z Przystosowaniem Się Do Nowej Sytuacji, Zmniejsza Się Nadpobudliwość Ruchowa, Dziecko Zaczyna Lepiej Komunikować Swoje Potrzeby I Nawiązuje Interakcje Z Otoczeniem, Poprawia Się Koordynacja Ruchowa I Zmysł Równowagi (Dziecko Zaczyna Prawidłowo Używać Przedmiotów Takich Jak Piłka, Kredki Czy Nożyczki).

Terapia Sensoryczna Poprawia Też Zdolność Koncentracji U Dziecka – Uczy Się Ono Przez Dłuższy Czas Skupiać Uwagę Na Wykonywaniu Jednej Czynności, Przestaje Się Rozpraszać, A W Każdym Razie Rozprasza Się W Mniejszym Stopniu. Dziecko Nie Reaguje Już Płaczem Lub Krzykiem Na Bodźce Sensoryczne, Co Znacznie Ułatwia Życie I Jemu, I Jego Opiekunom.