74  850 13 88       ul. M.K. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica         7:00-18:00(pon-pt)

Oferta


.

01

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych
przez profesjonalną kadrę polega
przede wszystkim na podtrzymywaniu,
rozwijaniu i utrwalaniu umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia.

Nasz Dom proponuje bogatą ofertę zajęć, ale nie ilość odgrywa 

tutaj znaczącą rolę lecz wielostronność oddziaływań,

 dzięki którym zwiększamy szanse na wydobycie potencjału,

 który każdy człowiek mniej czy bardziej sprawny posiada.

Każdy z naszych podopiecznych jest indywidualnością, wspaniałą wartościową osobą,
w której drzemią czasem nie odkryte dotąd siły i możliwości.

W ramach zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są treningi:

1.TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
2.TRENING HIGIENICZNY I DBAŁOŚCI O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
3.TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
4.TRENING KULINARNY
5. TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
6. TRENING UMIEJETNOSCI PRAKTYCZNYCH
7. TRENING UMIEJETNOŚCI SPEDZANIA CZASU WOLNEGO
8. TRENING UMIEJĘTNOSCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
9. TRENING GOSPODAROWANIA WŁASNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI
10. TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH Z ELEMENTAMI REWALIDACJI
11. TRENING EDUKACYJNY

WSPARCIE ODBYWA SIĘ NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIACH
1. Pracownia Rękodzieła Artystycznego
2. Pracownia Terapii życia
3. Pracownia Arteterapii
4. Plastyczna 5. Pracownia ogrodniczo bukieciarska
6. Pracownia Komputerowo multimedialna
7. Pracownia Kulinarna
8. Pracownia Rewalidacyjna osoba odpowiedzialna
9. Rehabilitacji 10. Psychologa/muzykoterapeuty
11. Gabinet fizykoterapii

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy oferuje dodatkowo zajęcia:

– zajęcia metodą Knilla, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, Terapia ręki, choreoterapia, zajęcia z jogi, spacery, biblioterapia, hortiterapia, komunikacja alternatywna i wspomagająca ACC, stymulacja bazalna, stymulacja polisensoryczna, muzykoterapia, terapia dźwiękiem, metoda Denisona, metoda Knilla, metoda Felicji Affolter, Metoda Marianne Frostig, pedagogika zabawy,

dodatkowe zajęcia:
– zajęcia z wykorzystaniem różnych metod technik rewalidacji: Metoda alternatywnej komunikacji: język obrazków, piktogramów, makaton, Metoda instrumentalna (pozytywne wzmacnianie – nagradzanie, wyróżnianie poprawnych form zachowania i osiągnięć), Metoda zabawy, gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, loteryjki, Metoda praktycznego działania (doświadczenie, hodowla, nauka prostych czynności z samoobsługi i użytecznych w życiu codziennym), Metoda stymulacji usprawnienia Ćwiczenia relaksujące, Metoda obserwacji Metoda słowna (opis, opowiadanie, pogadanka), Metoda samodzielnych doświadczeń Metoda zadań stawianych do wykonania Metoda ćwiczeń utrwalających, Zajęcia ze śpiewoterapii, melodioterapii ( masaż dźwiękiem,) choreoterapia, teatroterapia, zajęcia relaksacyjne,

W związku z prowadzoną rehabilitacją społeczną w naszym Domu przy ścisłej współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej Mokrzeszów prowadzona jest grupa Self Adwokatów, która ma na celu:
bezpośrednie występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stają się oni rzecznikami własnych spraw.
– Poradnictwo Psychologiczne:
– Zajęcia z muzykoterapii:
– Rehabilitacja grupowa indywidualna

POMAGAMY PRZEZ: · diagnozę i terapię psychologicznej · diagnozę i terapię pedagogiczną · zabiegi z zakresu fizjoterapii: hydroterapia, magnetoterapię, laseroterapię, zajęcia na basenie i inne, · terapię w Sali Doświadczania Świata · poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikowania · udział podopiecznych w zajęciach z dogoterapii · udział podopiecznych w zajęciach z onoterapii · Hortiterapia

Przewiń na górę