OfertaOferta WWRD

Zgłoś się do nas!

-Każde dziecko jest objęte opieką zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

-Prowadzimy terapię w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne

Terapia usprawniająca obejmuje:

Pamiętaj!
Wczesna diagnoza i rozpoczęcie terapii są szansą na większe powodzenie rehabilitacji. Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objecie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji (w zależności od jego stanu zdrowia, częstotliwości i rodzaju oraz kolejności wykonywanych świadczeń).

Przewiń na górę