74  850 13 88       ul. M.K. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica         7:00-18:00(pon-pt)

WWRD


WWRDZajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka realizowane są z dzieckiem
i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w I klasie.Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci u których stwierdzono niepełnosprawność ze względu na:

-uszkodzenie analizatorów (wzrok, słuch)
-niepełnosprawność ruchową
-upośledzenie umysłowe
-autyzm
lub inne zaburzenia rozwojowe

Miesięcznie dziecku przysługuje od 4 do 8 godzin zajęć, które mogą być realizowane z dzieckiem indywidualnie lub w małej grupie.

Współpraca z rodziną dziecka: udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych relacji na te zachowania, udzielania instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Jeżeli Twoje dziecko:
jest dzieckiem ryzyka okołoporodowego, urodziło się przedwcześnie, miało niedobór wagi lub wzrostu, słabo reaguje na dźwięki otaczającego świata, nie koncertuje wzroku na osobach i przedmiotach, bywa niezborne ruchowo, przejawia zaburzenia czucia, orientacji przestrzennej, jest zdecydowanie inne niż jego rówieśnicy (później siada, chodzi, mówi), przejawia opóźnienie rozwoju psychoruchowego, ma problemy z przystosowaniem się do grupy rówieśniczej oraz z opanowaniem wiedzy i nowych umiejętności, jest dzieckiem z problemami rozwojowymi wynikającymi z choroby lub niepełnosprawności

Przewiń na górę