O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie utworzono ku radości wielu ludzi 20.09.1999 r.

40

Uczestników

40

Godzin tygodniowo

21

Lat działalności

Wszyscy traktujemy Warsztaty jak drugi dom. Często nasi Podopieczni powtarzają: WTZ to „Nasze miejsce na tym świecie"

Celem prowadzonej rehabilitacji jest:

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania 
   i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych 
   w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
• Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• Rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych do pracy,
• Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy 
  w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.

Naszym głównym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie
u uczestników umiejętności możliwie niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym w rodzinie i wśród innych ludzi.

Prowadzimy działalność dzięki ofiarności wielu ludzi i instytucji, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie w realizacji naszego zadania.

100% w skali

Przez wiele lat dochodziliśmy do doskonałości. Nabywaliśmy doświadczenia i wprawy. Dziś cieszymy się niezliczonymi sukcesami w wielu dziedzinach. Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie jest jednym z najprężniej działających placówek w województwie pod względem przygotowania społecznego oraz zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaangażowanie
100%
Serce wkładane w prace
100%
Uśmiech
100%
Przewiń na górę