Spread the love

Niepubliczne Przedszkole Specjalne
„Tęczowy Świat” w Świdnicy

Przedszkole Specjalne „Tęczowy Świat” w Świdnicy obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z diagnozą sprzężonej niepełnosprawności oraz ze spektrum autyzmu.

Wiemy jak istotne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju. Staramy się pomagać nie tylko naszym podopiecznym, ale również ich rodzicom . Organizujemy cykliczne spotkania, podczas których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka. Korzystając z doświadczenia i wiedzy terapeutów i specjalistów rodzice mogą liczyć na ich wsparcie i pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że tylko zintegrowane działania środowiska rodzinnego i przedszkolnego są gwarantem sukcesu dziecka. Dlatego nadrzędnym celem naszej działalności jest udostępnienie kompleksowej pomocy w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu.

Wiemy jak istotne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju. Staramy się pomagać nie tylko naszym podopiecznym, ale również ich rodzicom . Organizujemy cykliczne spotkania, podczas których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka. Korzystając z doświadczenia i wiedzy terapeutów i specjalistów rodzice mogą liczyć na ich wsparcie i pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że tylko zintegrowane działania środowiska rodzinnego i przedszkolnego są gwarantem sukcesu dziecka. Dlatego nadrzędnym celem naszej działalności jest udostępnienie kompleksowej pomocy w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu.

Wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój.

Font Resize