Spread the love

Oferty pracy

Zarząd Koła PSONI w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko

 nauczyciela terapeuty/pedagoga  w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym  w pełnym wymiarze czasu pracy   Liczba wolnych miejsc pracy: 2 Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, prowadzenie pracy wychowawczej.   Stanowisko: nauczyciel – terapeuta/pedagog Miejsce wykonywania pracy – PSONI Koło w Świdnicy – OREW ul. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica Okres zatrudnienia: od 1 lipca 2020r. – Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny – 3 miesiące Wynagrodzenie – 3200,00 zł brutto/m-c Wymagania podstawowe: – Wykształcenie wyższe, oligofrenopedagogika, pedagogiczne, terapeutyczne – Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo. – Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Placówek PSONI w Świdnicy, ul. M.K.Słobódzkiego 28, od poniedziałku .do piątku w godz. od 8.00-16.00. Tel. kontaktowy 74 850 13 88 e- mail: zk.swidnica@psouu.org.pl Zarząd Koła PSONI w Świdnicy na rozmowę kwalifikacyjną zaprosi wybranych kandydatów. Kandydat wyłoniony w drodze naboru. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)-   dalej RODO

Font Resize