..
Animaloterapia to metoda wspomagająca leczenie oraz rehabilitację osób z niepełnosprawnością, polegająca na bliskim i naturalnym kontakcie ze zwierzętami. Odbiorcami animaloterapii są osoby z zaburzeniami i deficytami w sferze psychoruchowej. Działania są kierowane przede wszystkim do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, porażeniem kończyn, zanikiem mięśni, zaburzeniami uwagi (ADHA), autyzmem oraz osób opóźnionych w rozwoju intelektualnym, motorycznym oraz osób niewidomych.

Zajęcia z udziałem zwierząt są wykorzystywane również w pracy z osobami zdrowymi, które dzięki kontaktowi ze zwierzętami uczą się odpowiedzialności, zasad pielęgnacji i wychowania zwierzaka.

Głównymi celami animaloterapii jest poprawa funkcjonowania w sferze poznawczej (rozwijanie słownictwa, poprawianie pamięci krótko- i długotrwałej), emocjonalno-społecznej (rozwijanie interakcji) oraz motorycznej (rozwijanie poczucia równowagi, wzmacnianie siły mięśni oraz ogólne usprawnienie).

Aspekty oddziaływania zwierząt to przede wszystkim wpływ emocjonalny – im silniejsza więź między człowiekiem i zwierzęciem tym lepsze efekty zooterapii oraz stymulacja sensoryczna, gdzie przez kontakt ze zwierzęciem uaktywnia się rozwój zachowań społecznych oraz usprawniają funkcje poznawcze.