PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 kwietnia  2021 r  do 31 marca  2024 r. realizuje projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pokonamy bariery w Mieszkaniu treningowym”.

Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym  od 7 lat  w powiecie świdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON. Treningi mieszkaniowe są  realizowane w Świdnicy w lokalu mieszkalnym – własności stowarzyszenia. Mieszkanie,                                               w którym odbywają  się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc                                             i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu realizowane są od środy do niedzieli, Zakłada się, że udział  w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością   intelektualną  oraz osoby z zaburzeniem psychicznym – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 8 razy cykl treningowy przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych                                      z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

 Projekt będzie prowadzony w grupowych formach wsparcia poprzez treningi:

1) Poranny  i wieczorny trening fizjologiczny polegać będzie na rozwinięciu, nabyciu bądź podtrzymaniu przez beneficjentów projektu, umiejętności i sprawności potrzebnych do funkcjonowania w życiu codziennym, a w szczególności codziennych czynności higienicznych. Wsparcie realizowane będzie poprzez prowadzenie zajęć grupowych w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Żeromskiego 40/5 w Świdnicy, gdzie znajdują się 3 toalety (damska i męska i dla personelu) oraz 2 łazienki wyposażone   w kabiny prysznicowe. Zajęcia odbywać się będą od środy do niedzieli  od 6:00 do 7:00 (1 godzina) oraz wieczorem od 21.00 – 22.00 (1 godzina) . Ogółem w treningach weźmie udział 30 beneficjentów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i zaburzeniem psychicznym. W tej formie porannego i wieczornego treningu fizjologicznego weźmie udział 5 beneficjentów wspieranych przez 2 asystentów.

2)Trening umiejętności prowadzenia życia codziennego polegać będzie na nabyciu                                  i rozwinięciu przez beneficjentów projektu umiejętności i sprawności potrzebnej do funkcjonowania w życiu codziennym w godz. od 15.00-22.00.

– Trening finansowy- nabycie wiedzy i trenowanie umiejętności planowani wydatków, przechowywania środków finansowych przestrzegając zasad bezpieczeństwa, ale                                           i bezpieczeństwa osobistego, planowania wydatków miesięcznych na wyżywienie, koszty mieszkaniowe i inne, oszczędnego dokonywania zakupów, monitorowania własnych wydatków itp;

– Trening orientacji w obrębie miejsca zamieszkania oraz trening punktualności. Nabycie wiedzy i trenowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, adresu zamieszkania, poznanie miejsc, adresów ośrodków kultury i rekreacji, urzędów itp. oraz umiejętności w zakresie planowania czasu potrzebnego np. szykowania się do wyjścia z domu, przestrzegania czasu zajęć i przerw itp.

-Trening poruszania się komunikacja miejską. Nabycie wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej oraz trenowanie umiejętności korzystania z niej.

– Trening gospodarstwa domowego. Nauka obsługi sprzętów RTV i AGD z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, segregacji odpadów, prasowania, prania, czynności porządkowych, odkurzania, zmywania podłóg itp.

– Trening gastronomiczno-kulinarny. Nabycie wiedzy i trenowanie przygotowania posiłków w domu, w restauracjach kawiarniach itp., prowadzenia zdrowej zbilansowanej diety, nakrywania do stołu, nawyków odpowiedniego zachowania się przy stole, estetycznego spożywania posiłków.

-Trening rozwijania i realizowania własnych zainteresowań, trening umiejętności organizowania wypoczynku i sprawności fizycznej. Motywowanie do aktywności fizycznej przez spacery, uprawianie nordic walking, innych form wysiłku fizycznego.

– Trening społeczny i kulturalny, praktycznego korzystania z miejsc użyteczności publicznej np. ośrodków kultury, kino, teatr, muzea, itp.

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę polegać będzie przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Całość oddziaływań w stosunku do danego uczestnika projektu będzie podlegać ewaluacji przez zespół specjalistów realizujących projekt. Zespołowy model pracy – codzienna, bezpośrednia współpraca pracowników (asystent osoby niepełnosprawnej) pozwoli na zintegrowane postępowanie diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osoby objętej projektem. Omawiane będą zmiany lub utrzymanie stanu funkcjonowania beneficjenta                                           w odniesieniu do założonego programu działań co pozwoli na zoptymalizowanie dostosowanie terapii do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę polegać będzie przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 30 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy – PSONI Koło w Świdnicy, rozwijanie ich kompetencji społecznych  i zbudowanie relacji                                            z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi  prowadzone                                      w mieszkaniu treningowym

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *