PSONI Koło w Świdnicy dzięki dofinansowaniu przez PFRON realizuje projekt pn. „Bądź samodzielny i niezależny – wsparcie w Mieszkaniu Treningowym”.  Projekt trwa od już 3 rok.

W ramach III okresu rozliczeniowego od 1 kwietnia  2020 roku do  31 grudnia 2020 roku trwającego Projektu podjęto działanie promocyjne i informacyjne na temat funkcjonowania PFRON
i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w mieszkaniu treningowym.   Podopieczni Mieszkania uczestniczą  w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalno – sportowych, podczas których rozmawiano  o treningach w mieszkaniu treningowym, propagując cele – usamodzielnienie niepełnosprawnych
w pierwszym w powiecie tego typu wsparciu.

W okresie od 1 kwietnia  do 31 grudnia 2020r.  beneficjenci projektu czynnie uczestniczyli w wielu wyjazdach i imprezach, zarówno na terenie miasta, a także poza m.in.: Wrocław, Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Zagórze Śląskie, Jaworzyna Śląska, Łomnica, Kłodzko, Polanica Zdrój,  Świebodzice, Żarów promując PFRON finansujący mieszkanie treningowe. Beneficjenci projektu wraz z asystentami aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach na terenie miasta Świdnica i poza,  takich jak: wyjazdach do Szczawna Zdroju, wyjazdach  do Stadniny Koni w Książu, wyjściach do Biblioteki Świdnickiej, wejściach na wieżę ratuszową w Świdnicy,  wystawie repliki „Czerwonego Barona”, wizytach w Kościele Pokoju, wyjściach do restauracji, do Ogrodu Różanego, Papugarni, Wystawach Fotografii w plenerze, spacery  nad Zalewem Świdnickim.

Beneficjenci projektu wielokrotnie w ramach treningu umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań wychodzili do kina na spektakle filmowe. Brali udział w wielu wycieczkach krajoznawczych, turystycznych i naukowych. Byli m.in. we Wrocławiu – ZOO, Afrykanarium, brali udział w Rejsie po Odrze, byli w Aquaparku, w Wałbrzychu w Starej Kopalni, w Zamku Książ na iluminacjach świetlnych,  na festiwalu tajemnic, w Stadninie Ogierów w Książu, w Papugarni w Wałbrzychu, w Palmiarni, w Zagórzu Śląskim w Zamku Grodno i na nowym moście zwodzonym, zwiedzali Akwarium w Zagórzu, byli w Grocie Solnej w Wałbrzychu, na kręglach w Restauracji Maria w Wałbrzychu, na Krzywej Wieży w Ząbkowicach, w Laboratorium Frankensteina, zwiedzali ruiny zamku w Ząbkowicach, urządzili piknik na Ślęży, byli na basenie w Świebodzicach, oglądali Rajd Krause, przeszli Labirynt z kukurydzy w Milikowicach, Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie, wyjechali na mecz w piłkę nożną Polska-Czarnogóra na Stadionie we Wrocławiu, brali udział w zajęciach z hipoterapii w Stajni „Zielone Wzgórza”  w Dziećmorowicach. Uczyli się zachowań w miejscach publicznych tzn. kawiarni, restauracji pizzerii. Brali czynny udział w wystawach i wernisażach organizowanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury. Wyjeżdżali w Góry Sowie na wycieczki, do Glinna, Lubachowa oraz brali udział w wielu innych wydarzeniach.

Rejs statkiem po Odrze i spacer po Wrocławiu

Kręgielnia w Wałbrzychu

Krzywa Wieża w Ząbkowicach i Laboratorium Frankensteina

Papugarnia Wałbrzych

Trening gastronomiczno-kulinarny

Basen w Świebodzicach

Hipoterapia – Stado Ogierów Książ

Aquapark Wrocław

Mecz Reprezentacji Polskiej na Stadionie we Wrocławiu

W projekcie uczestniczyło 31 osób,  1 osoba zrezygnowała   i na jej  miejsce weszły osoba, która już wcześniej była uczestnikiem projektu. Beneficjenci projektu to  członkowie  Stowarzyszenia, dorośli  uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej zgodnie z wnioskiem). Beneficjentami były osoby ze zróżnicowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeniami psychicznymi w stopniu z umiarkowanym, znacznym. Beneficjenci to osoby mieszkające na terenie miasta Świdnica, powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego. 

Głównymi celami terapeutycznymi podczas kompleksowej rehabilitacji w mieszkaniu są:

a) poprawa kondycji psychicznej: – wzrost samooceny i wiary we własne możliwości, – zmniejszenie napięć      i stresu, – sprawniejsza komunikacja społeczna, – wzrost poczucia odpowiedzialności,

b) poprawa kondycji fizycznej: – ogólna poprawa sprawności ruchowej oraz mobilności, – poprawa funkcjonowania dużej i małej motoryki, – aktywne spędzanie czasu wolnego,

c) wzrost kompetencji społecznych: – przestrzeganie norm i zasad społecznych, – umiejętność prawidłowego zachowania się wobec obcych, w nowych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej, – niwelowanie lęków społecznych, – podejmowanie ról życia dorosłego, – lepsza orientacja w najbliższym otoczeniu, – wzrost aktywności działania na rzecz grupy, – nauka nowych umiejętności społecznie użytecznych;

Treningi i realizacja  zgodnie z harmonogramem Projektu od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia  2020r. – jednorazowo w treningu mieszkaniowym brała udział 5 – osobowa  grupa ONI, w cyklu 5-cio dniowym od środy do niedzieli. W ramach wsparcia grupowego i indywidualnego  były prowadzone : – zajęcia integracyjne, – zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego, – zajęcia porządkowe, – zajęcia kulinarne, – zajęcia sportowo – rekreacyjne, – warsztaty umiejętności społeczno- komunikacyjnych, – kultywowanie tradycji – imprezy okolicznościowe, – poznawanie instytucji użyteczności publicznej oraz najbliższego otoczenia. 
W ramach indywidualnego wsparcia terapeutycznego odbywały  się: – rozmowy terapeutyczno – wspierające, – relaksacja, – trening radzenia sobie ze stresem, – trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, – trening umiejętności społecznych, – trening spędzania czasu wolnego, – rozwój funkcji poznawczych, – edukacja zdrowotna. Terapia indywidualna prowadzona była przez psychologa zatrudnionego w Projekcie.

W związku z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego: na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i poleceniu czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa, w terminie od dnia 1 kwietnia 2020r. do 16 czerwca 2020r. praca w Mieszkaniu Treningowym  odbywała się poprzez pracę zdalną zatrudnionej kadry. 

Asystenci  udzielali wsparcia pośredniego: wykonywali telefony do beneficjentów, udzielali porad dotyczących zasad funkcjonowania w życiu codziennym tj. treningu gospodarstwa domowego (pomocy rodzicom/opiekunom w utrzymaniu porządku w domu, obsługi pralki, rozwieszaniu
 i prasowanie prania, treningu gastronomiczno-kulinarnym (pomocy w przygotowanie posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, estetycznego nakrywania stołu, sprzątania po posiłku), treningu rozwijania   i realizowania własnych zainteresowań (np. pracy w przydomowych ogródkach, czytaniu książek, korzystania z Internetu, wyszukiwania ciekawych  informacji, oglądanie filmów, układaniu puzzli, rysowaniu, malowaniu). Motywowano uczestników do aktywności fizycznej w domu np. ćwiczeń rozciągających, oddechowych, relaksacyjnych. Przypominano o zasadach higieny osobistej,                o systematycznym zażywaniu leków.

Treningi mieszkaniowe wzmocniły również kondycję całej rodziny sprawującą opiekę nad ONI utwierdzając ich jak ważne jest dla dorosłego dziecka bycie samodzielnym, niezależnym                                           i odpowiedzialnym.

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *