Otwieramy bramę do Karkonoszy w Szklarskiej Porębie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego […]
UWAGA!!!Wycieczka członków PSONI Koło w Świdnicy „Otwieramy bramę do Karkonoszy w Szklarskiej Porębie dla osób z […]
PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 kwietnia  2021 r  do 31 marca  2024 r. […]
Instrukcja dokonania wpisu powszechnego
W ramach realizowanego wsparcia w projekcie „Bądź samodzielny i niezależny- wsparcie w Mieszkaniu Treningowym” – współfinansowanym […]
PSONI Koło w Świdnicy dzięki dofinansowaniu przez PFRON realizuje projekt pn. „Bądź samodzielny i niezależny – […]