Instrukcja dokonania wpisu powszechnego
W ramach realizowanego wsparcia w projekcie „Bądź samodzielny i niezależny- wsparcie w Mieszkaniu Treningowym” – współfinansowanym […]
PSONI Koło w Świdnicy dzięki dofinansowaniu przez PFRON realizuje projekt pn. „Bądź samodzielny i niezależny – […]