Aktualności

Zapytanie ofertowe – Przewóz osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie , placówka PSONI Koła w Świdnicy, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: Wykonanie usługi transportowej pn: Dowóz Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Mokrzeszowie z wyznaczonych przystanków do Warsztatu i z powrotem na terenie Powiatu Świdnickiego. Przewóz dwoma środkami transportu osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii […]

MT

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 sierpnia 2021 r  do 31 grudnia 2021 r.realizowało projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki   pn. „Przeprowadzenie naterenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osóbniepełnosprawnych intelektualnie”Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym od 7 lat w powiecieświdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON i Powiatu Świdnickiego. Treningi mieszkaniowesą realizowane w Świdnicy w […]

Mieszkanie Treningowe

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 sierpnia 2021 r  do 31 grudnia 2021 r.realizuje projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki   pn. „Przeprowadzenie na tereniepowiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osóbniepełnosprawnych intelektualnie”Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym od 7 lat w powiecieświdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON i Powiatu Świdnickiego. Treningi mieszkaniowesą realizowane w Świdnicy w […]

Przewiń na górę