74  850 13 88       ul. M.K. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica         7:00-18:00(pon-pt)

Aktualności

Podsumowanie opieki wytchnieniowej

I tak mimnęło nam poł roku projektu opieki wytchnieniowej. Dzięki tego rodzaju pomocy opiekunowie/rodzice zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki, dysponowali czasem, który mogli przeznaczyć na odpoczynek lub na przykład na załatwienie niezbędnych spraw. Tym czasem uczestnicy projektu spędzali aktywnie weekend, asystenci zapewnili spacery, zwiedzanie, wspólne gotowanie oraz wiele innych zajęć edukacyjno- terapeutycznych.

Opieka wytchnieniowa

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego , Powiat swidnicki i PSONI koło w Świdnicy rozpoczął projekt,, Weekondowa Opieka Wytchnieniowa ,, dla rodzicow/opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Projekt będzie trwał od lipca do grudnia 2022, czas tylko dla siebie(wolne od opieki nad swoimi pociechami) będą mieli rodzice przez 4 dni w miesiącu. W sobotę i niedzielę z noclegiem […]

Wycieczka Kotlina Kłodzka

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał ze środków PFRON dotacje w wysokości 18 tys. Na realizacje zadania „Kotlina Kłodzka- przyjazna osobom z niepełnosprawnościami”. 36 członków PSONI Koło w Świdnicy w dniach 15-20.08.2022r. zwiększało swoją aktywność społeczną poprzez udział w 5 dniowej wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej. 18 ON i 18 asystentów (opiekunów)zobaczyło wiele ciekawych miejsc, zabytków i miast- […]

Zapytanie ofertowe – Przewóz osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie , placówka PSONI Koła w Świdnicy, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: Wykonanie usługi transportowej pn: Dowóz Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Mokrzeszowie z wyznaczonych przystanków do Warsztatu i z powrotem na terenie Powiatu Świdnickiego. Przewóz dwoma środkami transportu osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii […]

MT

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 lipca 2022 r  do 31 grudnia 2022 r.realizowało projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki   pn. „Przeprowadzenie naterenie powiatu świdnickiego w 2022 roku działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osóbniepełnosprawnych intelektualnie”Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym od 7 lat w powiecieświdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON i Powiatu Świdnickiego. Treningi mieszkaniowesą realizowane […]

Mieszkanie Treningowe

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 sierpnia 2021 r  do 31 grudnia 2021 r.realizuje projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki   pn. „Przeprowadzenie na tereniepowiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osóbniepełnosprawnych intelektualnie”Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym od 7 lat w powiecieświdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON i Powiatu Świdnickiego. Treningi mieszkaniowesą realizowane w Świdnicy w […]

Przewiń na górę