Dzięki projektowi PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. ” Innowacje w rehabilitacji osób z […]
Otwieramy bramę do Karkonoszy w Szklarskiej Porębie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego […]
UWAGA!!!Wycieczka członków PSONI Koło w Świdnicy „Otwieramy bramę do Karkonoszy w Szklarskiej Porębie dla osób z […]
Instrukcja dokonania wpisu powszechnego
Font Resize