WWRD

Oferta WWRD

Terapia usprawniająca obejmuje:

  • badanie lekarskie – lekarz rehabilitacji,
  • diagnozę i terapię psychologiczną
  • diagnozę i terapię logopedyczną (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii),
  • zabiegi z zakresu fizjoterapii: NDT- Bobath, PNF, hydroterapia, krioterapia magnetoterapię, laser i inne,
  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,
  • diagnozę i terapię pedagogiczną
  • Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową,
  • masaż Shantala,
  • terapię zajęciowom (terapia ręki, metoda W. Sherborne, Ch. Knillów, niedyrektywna terapia zabawowa i inne),
WWRD

Zgłoś się do nas!

-Każde dziecko jest objęte opieką zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

-Prowadzimy terapię w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne

Pamiętaj!
Wczesna diagnoza i rozpoczęcie terapii są szansą na większe powodzenie rehabilitacji. Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objecie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji (w zależności od jego stanu zdrowia, częstotliwości i rodzaju oraz kolejności wykonywanych świadczeń).