Tło

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Miesięcznie dziecku przysługuje od 4 do 8 godzin zajęć, które mogą być realizowane z dzieckiem indywidualnie lub w małej grupie.

Tło

Czym jest terapia w ramach WWRD ?

Tło

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Dla kogo jest WWRD?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju. Wśród zaburzeń rozwojowych, które są wskazaniem dla rozpoczęcia zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania znajdują się m.in.:

  • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
  • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
  • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • niepełnosprawność umysłowa,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • opóźnienie rozwoju mowy,
  • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
  • ogólne spowolnienie rozwoju.