WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej W Mokrzeszowie Utworzono Ku Radości Wielu Ludzi 20.09.1999 R.

40

Uczestników

40

Godzin tygodniowo

21

Lat działalności

WTZ

Wszyscy Traktujemy Warsztaty Jak Drugi Dom. Często Nasi Podopieczni Powtarzają: WTZ To „Nasze Miejsce Na Tym Świecie"

Celem prowadzonej rehabilitacji jest:

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania 
   i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych 
   w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
• Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• Rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych do pracy,
• Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy 
  w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.

Naszym głównym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie
u uczestników umiejętności możliwie niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym w rodzinie i wśród innych ludzi.

WTZ

Prowadzimy działalność dzięki ofiarności wielu ludzi i instytucji, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie w realizacji naszego zadania.

WTZ

Przez wiele lat dochodziliśmy do doskonałości. Nabywaliśmy doświadczenia i wprawy. Dziś cieszymy się niezliczonymi sukcesami w wielu dziedzinach. Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie jest jednym z najprężniej działających placówek w województwie pod względem przygotowania społecznego oraz zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną.