Rehabilitacja 25plus

Rozszerzony opis projektu

Projekt "Rehabilitcja 25+" Dla Kogo ?

Dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności np. warsztatach terapii zajęciowej.

PFRON

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych.