Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy " Tęczowy Świat" PSONI Koło W Świdnicy

Nasza codzienność… Niby inna ? Za to pełna radości, uczuć i uśmiechu.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia.

Nasza Misja

Misją OREW jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka niepełnosprawnego intelektualnie oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości oraz pomoc i wsparcie jego rodzinie.

OREW

REHABILITACJA

Fizjoterapia wychowanków prowadzona jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, dla której praca jest nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją.

OREW

REWALIDACJA

Pracujemy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne tworzone dla każdego wychowanka. Okresowo dokonujemy ewaluacji tych programów i uaktualniamy je dostosowując do poziomu funkcjonowania dziecka.

OREW

TERAPIA

Dzieci objęte są szeroko rozwiniętą opieką, tak aby stworzyć warunki optymalnego rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego, skierowanego na dążenie do samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalnemu życiu wśród ludzi, tak aby każda osoba niepełnosprawna traktowana była na równi z innymi ludźmi.

OREW

WESPRZYJ NAS W DZIAŁANIU

Stowarzyszenie  obejmuje opieką terapeutyczną i rehabilitacyjną  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami.

Wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne jest całkowicie BEZPŁATNE !

Aby to było możliwe Stowarzyszenie potrzebuje stałego wsparcia organów samorządowych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Chcemy pomagać jeszcze większej ilości potrzebujących niepełnosprawnych.

Dziękujemy za każdy gest życzliwości.