MT

O nas

Mieszkanie Treningowe utworzone w ramach projektu:, „Droga do samodzielności i niezależności – kompleksowa rehabilitacja z treningiem mieszkaniowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Jest to projekt innowacyjny,współfinansowany ze środków PFRON realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy po raz pierwszy na terenie powiatu świdnickiego. 

MT

„Mieszkanie Treningowe” funkcjonuje od lipca 2014 w lokalu pozyskanym na rzecz stowarzyszenia dzięki przychylności władz miasta Świdnica. Projekt przeznaczony jest dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami psychicznymi. Beneficjentami projektu są 32 osoby. Każda osoba niepełnosprawna powtarza kilkakrotnie cykl treningowy (7 dni w tygodniu) przez okres trwania projektu, podczas którego uczy się niezależnego życia, codziennego funkcjonowania, zajęć, obowiązków poza domem rodzinnym. Opiekę i wsparcie w tym czasie przejmują nad uczestnikami asystenci osoby niepełnosprawnej – terapeuci oraz psycholog. Zadaniem terapeutów-asystentów nie jest wyręczanie, nadmierna opiekuńczość czy przesadna troska, ale szeroko rozumiane asystowanie w sytuacjach codziennych, jak przygotowanie posiłku, korzystanie z urządzeń RTV, AGD, zaplanowanie zakupów, organizacja wolnego czasu, dbanie o porządek rzeczy osobistych i tych znajdujących się w mieszkaniu, a także wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów i niedopuszczanie do sytuacji zagrażających zdrowiu czy życiu.

MT

Mieszkanie treningowe jak sama nazwa wskazuje to trening, czy też nauka samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej objętej tej formą wsparcia. Udział w tego typu kompleksowej rehabilitacji pozwoli osobom niepełnosprawnym rozwinąć gotowość do praktycznego, samodzielnego, dorosłego życia. Jednym z ważniejszych efektów uzyskanych dzięki treningom mieszkaniowym będzie zapobieganie instytucjonalizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej i innych ośrodkach.