Spread the love

Placówki PSONI Koło w Świdnicy:

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy przeznaczony dla dzieci i młodzieży (w wieku od 0  do 25 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i głębokim.

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Specjalne przeznaczone dla dzieci z Autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 2,5-9 lat.

Mieszkanie Treningowe

Mieszkanie Treningowe- kompleksowa rehabilitacja z treningiem mieszkaniowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, realizujemy zajęcia w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych od 16 roku zycia z niepełnosprawnością intelektualną oraz z  zaburezniami psychicznymi

Projekt "Rehabilitacja 25+"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji  publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Świdnica
ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Wesprzyj nas!


KRS 0000350036Konto Bankowe PKO BP S.A. O/Świdnica


35 1020 5138 0000 9902 0008 4764

.

      Kontakt:                                                                                        E-mail:                                                                                         Czynne:

   74 852 10 39                                                                         zk.swidnica@psouu.org.pl                                                     Pon.-Pt. 7:00-18:00

                                                                                      

Font Resize